ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κυρίως για κατασκευή εξαρτημάτων
α) σε αυτόματους τόρνους (ρεβόλβερ)
β) θερμοπρεσαριστών.

ΚΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
CW614N, CW617N, CW608N, CW711R, CW603N, CW602N.
Άλλα κράματα κατόπιν συνεννόησης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σκληρές ή μαλακές (ανοπτημένες). Οι εξάγωνες και τετράγωνες ράβδοι παραδίδονται σε κατάσταση απότασης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθενται σε ευθύγραμμα μήκη από1 έως 4m.
Δέματα - Ξύλινα κιβώτια.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
DIA
AF
AF
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΗΚΟΣ
DIA= 2 - 70
DIA=71 - 100
AF= 5 - 50
AF=51 - 60
AF = 5 - 50
AF = 51 - 60
Τραβηχτές πάγκου
Πρέσας
2-5 μέτρα
2-5 μέτρα

Τιμές σε mm.
Για το κράμα CW603N η μικρότερη παραγόμενη διάσταση είναι 9,53 mm.
Οι ράβδοι ορειχάλκου παράγονται με ανοχές κατηγορίας A σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ.
Ανοχές κατηγορίας B κατόπιν συνεννόησης.

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ)
ΡΑΒΔΩΝ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ
FORGING STOCK (EN 12165) (mm)


 
Ονομαστική διάμετρος Ανοχή
CLASS C
Από Έως και
6
10
18
30
50
10
18
30
50
80
+/-0,06
+/-0,07
+/-0,08
+/-0,16
+/-0,19

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΝΩΝ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΟΠΗΣ (EN 12164) (mm)


 
Ονομαστική διάμετρος ή απόσταση παραλλήλων πλευρών Ανοχές Στρογγυλών
CLASS A
Ανοχές εξαγώνων -
τετραγώνων
Από Έως και
2
3
6
10
18
30
50
3
6
10
18
30
50
80
0-0,04
0-0,05
0-0,06
0-0,07
0-0,08
0-0,16
0-0,19
0-0,06
0-0,08
0-0,09
0-0,11
0-0,13
0-0,16
0-0,19
Σημείωση: Η μέγιστη επιτρεπόμενη κυκλικότητα ισούται με το μισό της ανοχής.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΒΔΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ CW614N, CW617N (ΕΝ 12164)

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΒΔΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ CW614N, CW617N (ΕΝ 12164)
ΥΛΙΚΟ Μετ/κή Κατάσταση Φmm (Στρογγυλό) A.F. mm (πολύγωνο) Rm (N/mm2) min A (%) min HB Προσεγγ.
Συμβολ. Αριθμός Από Έως και Από Έως και
CuZn39Pb3 CW614N Μ 2 80 2 60 Χωρίς συγκεκριμένες μηχaνικές ιδιότητες (asmanufactured)CuZn40Pb2CW617N
R360
R430
R500
R550
40
2
2
2
80
40
14
6
35
2
2
2
60
35
10
5
360
430
500
550
20
10\
8
-
(90)
(120)
(150)
(150)


ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κυρίως για κατασκευή εξαρτημάτων σε αυτόματους τόρνους
(ρεβόλβερ).

ΚΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
CW614N, CW711R, CW603N, CW602N.
Άλλα κράματα κατόπιν συνεννόησης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σκληρές ή μαλακές (ανοπτημένες). Οι διάτρητες ράβδοι παραδίδονται σε κατάσταση απότασης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σε ευθύγραμμα μήκη από 1 έως 4m.
Δέματα - Ξύλινα κιβώτια.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
DIA
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΑΧΟΣ
(mm)
AF
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
DIA = 15 - 30
DIA = 31 - 40
DIA = 41 - 48
DIA = 49 - 60
3,0
3,5
4,0
5,0
AF = 16 - 30
AF = 31 - 40
AF = 41 - 50
N/A
Τραβηχτές πάγκου
(Ελάχιστη εσωτερική
διάμετρος 8mm)
Τιμές σε mm.

Οι ράβδοι ορειχάλκου παράγονται με διαμορφωμένα άκρα (chamfering) κατόπιν συνεννόησης.

ΑΝΟΧΕΣ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ (ΕΝ 12164/12165/12168)


 
  Απόκλιση ανά μέτρο ράβδου (mm)
Διαστάσεις Ράβδων Συμπαγείς τραβηγμένες Διάτρητες Πρέσσης
Συμπαγείς (μασσίφ) ράβδοι Ψ 10-50 mm ή διάτρητες με εξωτερική διάμετρο 12-50 mm 1,0 1,5 6,0
Εξάγωνες, τετράγωνες μασσίφ ράβδοι AF 10-50 mm ή διάτρητες με εξωτερική διάσταση AF 12-50 mm 1,5 2,0 6,0
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΟΠΗΣ (EN 12168) (mm)


 
Ονομαστική διάμετρος ή απόσταση παραλλήλων πλευρών Ανοχές Στρογγυλών
CLASS A
Από Έως και
12
18
30
50
18
30
50
80
0-0,11
0-0,13
0-0,16
0-0,30

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΟΠΗΣ
(EN 12168) (mm)

 
Ονομαστική διάμετρος τμήματος Ανοχές Στρογγυλών
CLASS A
Από Έως και
8
10
18
30
50
10
18
30
50
70
+/-0,29
+/-0,35
+/-0,42
+/-0,80
+/-0,95

ΑΝΟΧΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ (ΕΝ 12168)


 
Διάσταση τοιχώματος (mm) CLASS A CLASS B
2<w<3
w>3
12%
10%
10%
8%
% παράκεντρο = (wmax-wmin)/(wmax+wmin) x 100,
όπου wmax, wmin το μέγιστο και ελάχιστο τοίχωμα αντίστοιχα

Παράγονται από την εταιρεία FITCO S.A.